Websiteontwerp: Tom van Teijlingen, TastyMouse
Gameontwerp: Wouter Baars, Gamescool
Vormgeving website en game:  Yolanda Huntelaar, Werkplaats Amsterdam
Illustraties: Hisko Hulsing

© Muziekuitgeverij Carmen Eberz  2012

Alle teksten en beeldmateriaal op deze website zijn intellectueel eigendom van Muziekuitgeverij Carmen Eberz. Op deze teksten en illustraties berust Copyright.
Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.